ZAW Leipzig Iran 65661434 Trọng tâm Iran

Trọng tâm Iran

Iran: Thúc đẩy đối với hệ thống dạy nghề và đào tạo nâng cao. Các giảng viên của công ty TNHH ZAW Leipzig hỗ trợ các giáo viên dạy nghề về mặt chuyên môn và ý tưởng trong quá trình giảng dạy theo định hướng thực hành.

Thúc đẩy đổi mới hệ thống đào tạo nghề

Các trường dạy nghề kỹ thuật và các viện trực thuộc Đại học Khoa học Công nghệ của Iran đào tạo ra các kỹ sư cơ điện tử trẻ. Tại đây, các giảng viên của ZAW cũng sẽ tập huấn nâng cao cho các giáo viên dạy nghề. Họ hỗ trợ các giáo viên về mặt chuyên môn và ý tưởng trong quá trình giảng dạy theo định hướng thực hành.

„IRI – Iran Innovates“ (Iran đột phá)

Dự án „IRI – Iran Innovates“ hướng tới những đột phá mới trong lĩnh vực dạy nghề và đào tạo nâng cao tại Iran. Kể từ tháng 9/2017, dự án đã được thực hiện tại Teheran và Karadsch với các đối tác thực hành địa phương. Dự án chung được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu liên bang (BMBF). Các đối tác dự án:

  • Công ty TNHH Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo nâng cao ZAW Leipzig.
  • Chương trình SEPT quốc tế của Đại học Leipzig (SEPT)
  • Tổ chức Đào tạo Kỹ thuật và Dạy nghề (Technical & Vocational Training Organization – TVTO)
  • Đại học Kỹ thuật và Dạy nghề (Technical and Vocational University – TVU)

Dựa theo mô hình đào tạo nghề song hành của Đức

Mục tiêu chung là triển khai các thúc đẩy đột phá đối với các phương pháp nhất định của hệ thống đào tạo nghề tại Iran một cách có hệ thống. Tại đây, chương trình đào tạo nghề song hành của Đức được xem như mô hình kiểu mẫu. Nó sẽ được thay đổi để phù với những yêu cầu của doanh nghiệp địa phương và phát triển với các chương trình đào tạo nâng cao tương ứng. Các chương trình đào tạo nâng cao sẽ tập trung vào các lĩnh vực:

  • Khí nén và điện khí nén
  • Công nghệ lắp đặt
  • Điều khiển điện tử và tự động hóa trong lĩnh vực cơ điện tử
  • Sư phạm đào tạo nghề trong lĩnh vực dạy nghề và đào tạo nâng cao

Dự án „IRI – Iran Innovates“ sẽ góp phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa hệ thống giáo dục của Iran.

tiếp xúc

Đào tạo nghề song hành

cf75278d81 Trọng tâm Iran
Công ty TNHH ZAW Leipzig là một đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực đào tạo nghề. Chúng tôi nhận đào tạo thực hành trong bốn nhóm nghề.

Tư vấn dành cho các đối tác quốc tế

ZAW Advising partners 168060764 Trọng tâm Iran
Đào tạo nghề theo định hướng thực hành mang lại cơ hội rất lớn. Chúng tôi luôn sẵn lòng tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm lâu năm và trình độ năng lực cao vốn có của mình trong quá trình dạy nghề và đào tạo nâng cao.

Đào tạo quản lý và đào tạo nâng cao kỹ thuật

ZAW Leipzig Management training 159245129 Trọng tâm Iran
Các nhân viên có chuyên môn chính là yếu tố quan trọng nhất để tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ giúp cho các chuyên viên của quý vị trở nên phù hợp với các thách thức của hiện tại và tương lai.