ZAW Leipzig Vietnam Trọng tâm Việt Nam

Trọng tâm Việt Nam

Việt Nam: Đào tạo nâng cao cho các giáo viên dạy nghề. Công tác đào tạo nghề sẽ được thực hiện dựa theo hệ thống của Đức tại 23 trường dạy nghề của Việt Nam. ZAW là đối tác của dự án thí điểm này.

Đào tạo nâng cao cho các giáo viên dạy nghề

Công tác đào tạo nghề sẽ được thực hiện dựa theo hệ thống của Đức tại 23 trường dạy nghề của Việt Nam. ZAW là đối tác của dự án thí điểm này. Trong chương trình đào tạo thực hành kéo dài 4 hoặc 5 tháng, các giáo viên đã được nâng cao nghiệp vụ tại các lớp đào tạo trong các lĩnh vực chuyên môn như Kim loại và Ẩm thực. Các giảng viên và chuyên gia đào tạo của chúng tôi tại Việt Nam sẽ hỗ trợ việc triển khai hệ thống đào tạo mới này thông qua việc giảng dạy và chuẩn bị cho kỳ thi.

Chuẩn bị cho các tiết học định hướng thực hành

Khoảng 90 giáo viên dạy nghề từ khắp các vùng miền của Việt Nam sẽ tham gia chương trình đào tạo nghiệp vụ kéo dài 4 đến 5 tháng dựa theo các khóa học cấp phép giảng viên đào tạo. Trọng tâm của việc giảng dạy theo phương pháp sư phạm chính là chuẩn bị một cách tốt nhất cho các giáo viên dạy nghề để họ có thể giảng dạy thực hành tại Việt Nam.

ZAW cấp chứng chỉ cho các giáo viên dạy nghề trong các lĩnh vực nghề như:

  • Đầu bếp
  • Nhân viên tiếp thị khách sạn
  • Nhân viên phục vụ tại khách sạn
  • Thợ cơ khí gia công

Đào tạo thực hành tích cực tại Công ty TNHH ZAW Leipzig

Trong quá trình đào tạo, học viên sẽ được trực tiếp nhận đặt phòng hoặc lập trình máy CNC, nấu ăn và nướng bánh. Mục tiêu là: Bằng cách nào tôi có thể truyền đạt kiến thức về nghề nghiệp cho các học viên của mình một cách tốt nhất. Giáo viên dạy nghề sẽ được chuẩn bị một cách tích cực để có khả năng giảng dạy thực hành tại trường của mình. Trọng tâm là giảng dạy theo phương pháp sư phạm tại các xưởng hoặc lớp đào tạo.

Mục tiêu của việc hợp tác với Việt Nam

Mối quan hệ hợp tác giữa các đối tác dự án và Tổng cục Dạy nghề / Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam đã được ký kết vào tháng 5/2015  Mục tiêu của việc hợp tác này là xây dựng và triển khai hệ thống khảo thí theo tiêu chuẩn của Đức. Triển vọng là 22 nghề nghiệp song hành đã được công nhận sẽ được đào tạo tại Việt Nam theo mô hình của Đức. Điều kiện là chuẩn bị cho giáo viên dạy nghề nền tảng phù hợp với nhiệm vụ này. Vào tháng 10/2019, các lớp đào tạo đầu tiên tập trung triển khai các tiết học thực hành đã khai giảng tại một số trường dạy nghề được lựa chọn của Việt Nam.

tiếp xúc

Đào tạo quản lý và đào tạo nâng cao kỹ thuật

ZAW Leipzig Management training 159245129 Trọng tâm Việt Nam
Các nhân viên có chuyên môn chính là yếu tố quan trọng nhất để tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ giúp cho các chuyên viên của quý vị trở nên phù hợp với các thách thức của hiện tại và tương lai.

Đào tạo nghề song hành

cf75278d81 Trọng tâm Việt Nam
Công ty TNHH ZAW Leipzig là một đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực đào tạo nghề. Chúng tôi nhận đào tạo thực hành trong bốn nhóm nghề.

Tư vấn dành cho các đối tác quốc tế

lager und logistik Trọng tâm Việt Nam
Đào tạo nghề theo định hướng thực hành mang lại cơ hội rất lớn. Chúng tôi luôn sẵn lòng tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm lâu năm và trình độ năng lực cao vốn có của mình trong quá trình dạy nghề và đào tạo nâng cao.